סדנה אינטימית על גברים ונשים

49

סדנה אינטימית על ההיסטוריה וההתפתחות של יחסי גברים ונשים.

הסדנה מאירה דגשים בהבדלים האבולוציוניים בין נשים וגברים, שמייצרים מתחים ואי הבנות בין המינים. ההבדלים בעיבוד, בפרשנות, בתחושות וברגשות הן תוצאה מהבדלים מובנים במבנה הגברי והנשי. הפנמת ההבדלים ותרגול התובנות מהסדנה הם קריטיים להצלחה בחיפוש אהבה וזוגיות.